Courthouse of Florida : Miami-Dade County

Miami Beach Courthouse
Miami-Dade County Courthouse, Eleventh Judicial Circuit, Miami, Florida
Miami-Dade County, Lawson E. Thomas Courthouse Center, Eleventh Judicial Circuit, Miami, Florida
District Court of Appeal, Third District, Miami, Florida
United States District Court, Southern District of Florida, Miami, Florida
Richard E. Gerstein Justice Center
United States Federal Courthouse
North Dade Justice Center